“อาทิตย์” SCBX หวังรัฐบาลใหม่ เร่งแก้หนี้ครัวเรือน หนุนคนเข้าถึงระบบการเงิน

อาทิตย์ นันทวิทยา

“อาทิตย์” SCBX ชี้โจทย์รัฐบาลเร่งแก้หนี้ครัวเรือน หลังตัวเลขแตะ 90% หลุดวงจรหนี้นอกระบบ โดนคิดดอกเบี้ยรายสัปดาห์สูง 100% หนุนสร้างรายได้-เข้าถึงระบบการเงิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประเทศไทยปัจจุบันเผชิญปัญหาหลากหลายและทับซ้อน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) หรือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitic) และบางปัญหาเป็นปัญหาสะสมมานานจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งอาจกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคเอกชน โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะทำธุรกิจยากขึ้น

ขณะเดียวกันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนสูงถึง 90% ของจีดีพี ซึ่งหากดูจำนวนคนกู้เงินปัจจุบันราว 30% ของประชากรทั้งหมด จะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) และอีกราว 60% เป็นการกู้เงินนอกระบบ อย่างไรก็ดี หากดูสัดส่วน 30% ไส้ในพบว่ามีเพียง 10% ที่มีการกู้เงินของธนาคารพาณิชย์ และสัดส่วนที่กู้จาก SFIs 20% ในนี้ลูกหนี้อาจเป็นหนี้นอกระบบด้วย

ดังนั้น โจทย์ใหญ่ คือ จะเพิ่มรายได้ของคนข้างล่างอย่างไรให้ทันและเพียงพอในการนำไปชำระหนี้ โดยเฉพาะชำระดอกเบี้ยจากหนี้นอกระบบที่มีการคิดดอกเบี้ยเป็นสัปดาห์เป็นเดือน ไม่ใช่รายปี และคิดดอกเบี้ยตั้งแต่หลัก 10-100% ซึ่งเป็นปัญหาสะสม และจะเป็นแรงหน่วงการเข้าถึงระบบ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาดูแลและแก้ไข


“โจทย์วันนี้ ถามว่าเราหนักใจแทนรัฐบาลใหม่หรือไม่ หนักใจ แทนคนที่จะเข้ามานำประเทศ เพราะปัญหาของประเทศเรา เหมือนปมที่ผูกปมหลายปมพันกันไปมา ดังนั้น เราต้องหาวิธีที่จะแก้ปม จากต้นขั้วเพื่อให้เรื่องต่าง ๆ คลี่คลายได้ ไม่ใช่ยังวนอยู่ปมเดิม วนเวียนกันไปมา แต่มองว่าเราทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยกันเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เสียงของเรา ต้องเป็นเสียงที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ ไม่ใช่เสียงที่นำไปสู่การแตกแยก แต่เป็นเสียงจากความร่วมมือ และแก้ปัญหามากกว่าสร้างปัญหาแล้วทุกอย่างจะเดินต่อไปได้”