เวิร์คพอยท์ ส่งบริษัทย่อย เข้าถือหุ้น “โคตรคูล” 49% มูลค่า 216 ล้านบาท

เวิร์คพอยท์ โคตรคูล

เวิร์คพอยท์ (WORK) ส่งบริษัทย่อย “ไทยบรอดคาสติ้ง” เข้าถือหุ้นใน “โคตรคูล” ของ โอ๊ต-ปราโมทย์ จำนวน 49% มูลค่า 216 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพรายการออนไลน์-เพิ่มความหลากหลายธุรกิจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด (“THB”) บริษัทย่อยของ WORK เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โคตรคูล จำกัด (“KK”) ในวงเงินไม่เกิน 216 ล้านบาท

โคยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ THB มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 49 และผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นสามัญทั้งหมดใน KK ตามลำดับ

               

ทั้งนี้ KK เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและออกอากาศรายการในช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นหลัก

การลงทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจรายการต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ และเพิ่มความหลากหลายของการคำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเดิบโตร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาคของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการรายงานเพื่อความโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับ บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยในเครือเวิร์คพอยท์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่อง Workpoint หมายเลข 23

ขณะเดียวกัน เวิร์คพอยท์ และ โคตรคูล มีความร่วมมือกันครั้งแรก ในทอล์กโชว์ “อุลเนอร์แมน STAND ALONE” ซึ่งเป็นทอล์กโชว์เดี่ยวครั้งแรกของ อุล-ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา โดยจะจัดขึ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน