เปิดลูกหนี้ 4 กลุ่ม นายกฯ ประกาศมาตรการช่วยเหลือ เช็กรายละเอียดที่นี่

เศรษฐา ทวีสิน
www.thaigov.go.th

นายกฯ แถลงแก้หนี้ทั้งระบบ 10.3 ล้านราย ลูกหนี้ 4 กลุ่มนี้เช็กเลย ลดดอกเบี้ย-ปรับโครงสร้าง-ขยายเวลาผ่อนจ่าย มีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงข่าวการจัดการหนี้ทั้งระบบ ว่า ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรัง ทั้งหนี้นอกระบบ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติแล้วแบ่งลูกหนี้เป็น 4 กลุ่ม 10.3 ล้านราย มีเงื่อนไขแนวทางช่วยเหลือดังนี้

1.ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 SME 3 ล้านราย

 • ยกเลิกสถานะหนี้เสีย (NPL)
 • พักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อย
 • ปรับโครงสร้างหนี้ และลดดอกเบี้ย 1%

2.ลูกหนี้มีรายได้ประจำ แต่มีภาระหนี้จำนวนมาก ได้แก่ ครู ตำรวจ ทหาร/บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

 • แนวทางแก้หนี้ครู ราว 9 แสนคน
 • บังคับใช้กฎหมาย หักเงินเดือนไปชำระหนี้ได้ไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
 • จัดทำสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการที่มีดอกเบี้ยต่ำ

แนวทางแก้หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จากการคิดดอกเบี้ยสูงทำให้เป็นหนี้ค้างชำระ

 • ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่าน “คลินิกแก้หนี้”
 • ผ่อนได้นาน 10 ปี
 • ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ต่อปี

3.ลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ได้แก่ เกษตรกร นักเรียน (หนี้ กยศ.) ลูกหนี้เช่าซื้อ

แนวทางแก้หนี้เกษตรกร ราว 2 ล้านคน

 • พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 ปี วงเงิน 3 แสนบาท/ราย

แนวทางแก้หนี้นักเรียน (หนี้ กยศ.) ราว 5 ล้านคน

 • ปรับแผนการผ่อนชำระให้เข้ากับรายได้คนเพิ่งเริ่มงาน
 • ลดดอกเบี้ยให้เงินต้นลดเร็ว
 • ถอนการอายัดบัญชีให้ลูกหนี้เข้าถึงระบบการเงิน
 • ให้ผู้ค้ำประกันหลุดจากการค้ำประกัน

แนวทางแก้หนี้เช่าซื้อ

 • สคบ.ควบคุมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • กำหนดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถใหม่ ต้องไม่เกิน 10%
 • ลดดอกเบี้ยผิดนัด
 • ให้ส่วนลดลูกหนี้ที่ปิดบัญชีก่อนกำหนด

4.ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียคงค้างยาวนาน (NPLs)

แนวทางแก้หนี้ NPLs

 • ตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินของรัฐกับบริษัทบริหารสินทรัพย์รับโอนหนี้เสียจากสถาบันการเงินของรัฐ
 • ปรับโครงสร้างหนี้