SC ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 4.00-4.50% คาดเสนอขาย 16-18 ม.ค.นี้

เอสซี แอสเสทฯ

เอสซี แอสเสทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 3 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดดอกเบี้ย 4.00-4.50% เล็งเปิดจองซื้อระหว่าง 16-18 ม.ค. 2567 นี้

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด

ได้แก่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.00-4.10]% และอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.35-4.50]% โดยบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567

โดยหุ้นกู้ที่ออกทั้ง 2 ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ตลอดจนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจทั้งการซื้อที่ดินและในส่วนของธุรกิจใหม่ ๆ และได้แต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 15,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,394 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% และมีกำไรสุทธิ 1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1%

โดยช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา บริษัทเปิดตัวไปทั้งหมด 17 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 28,400 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 16 โครงการและคอนโดฯ 1 โครงการ และสามารถสร้างยอดขายหรือ Presale ได้กว่า 20,681 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3,499 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20%

“ส่วนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 บริษัทได้เปิดโครงการไปแล้ว 5 โครงการมูลค่ารวมกว่า 8,300 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 4 โครงการและคอนโดฯ 1 โครงการ ในส่วนธุรกิจใหม่บริษัทมีแผนจะเปิดโรงแรมแห่งใหม่ที่สุขุมวิท 29 และเตรียมพัฒนาคลังสินค้าให้เช่าแห่งใหม่ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรประการ ซึ่งเป็นคลังสินค้าแห่งที่ 3 ของบริษัท และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567”


สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application-CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร)