กรุงไทย สำรองเงินสดรองรับการใช้จ่ายเทศกาลปีใหม่ 3.86 หมื่นล้านบาท

กรุงไทย Krungthai ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 3.86 หมื่นล้านบาท ทั้งสาขา-เครื่องเอทีเอ็ม ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 66-3 ม.ค. 67

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566-3 มกราคม 2567 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 38,615 ล้านบาท

แบ่งเป็นการสำรองในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 6,740 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 31,875 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ จำนวน 6,445 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM จำนวน 32,170 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม เพื่อลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลูกค้าและประชาชนสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 0-2111-1111