ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 28 วัน 112,326 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 880 คน

เปิดลงทะเบียน หนี้นอกระบบ

ปลัดมท. เผยผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ 28 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 112,326 ราย มูลหนี้รวม 7,219 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 880 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 116 ล้านบาท เช็คจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 28 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,219.944 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 112,326 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 97,319 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 15,007 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 82,942 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,035 ราย เจ้าหนี้ 6,115 ราย มูลหนี้ 611.483 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,779 ราย เจ้าหนี้ 4,100 ราย มูลหนี้ 306.584 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,437 ราย เจ้าหนี้ 3,260 ราย มูลหนี้ 285.585 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,285 ราย เจ้าหนี้ 2,796 ราย มูลหนี้ 330.267 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,982 ราย เจ้าหนี้ 2,454 ราย มูลหนี้ 225.361 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 162 ราย เจ้าหนี้ 134 ราย มูลหนี้ 7.365 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 231 ราย เจ้าหนี้ 149 ราย มูลหนี้ 16.203 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 300 ราย เจ้าหนี้ 215 ราย มูลหนี้ 9.714 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 370 ราย เจ้าหนี้ 239 ราย มูลหนี้ 13.875 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 402 ราย เจ้าหนี้ 270 ราย มูลหนี้ 19.475 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์  กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 4,077 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 880 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 236.496 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 119.875 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 116.620 ล้านบาท

ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 944 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 17 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 74.017 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1.089 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 72.928 ล้านบาท

ปลัดมท. กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้กำลังข่มขู่ลูกหนี้และผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการติดตามทวงหนี้ซึ่งมีลักษณะการพูดจาข่มขู่ ดูหมิ่น การเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ การใช้ความรุนแรง ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

โดยกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำตัวผู้กระทำความผิดทุกรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยไม่มีการละเว้นแก่ผู้ใดทั้งสิ้น กระทรวงมหาดไทยยังมีการประสานบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ช่วยกันนำลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้

โดยจะเชิญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็ว เพื่อพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้หมดสิ้นจากจากการเป็นหนี้ สมารถนำรายได้ที่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นำไปลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยประกอบการดำรงชีวิตประจำวันในด้านอื่น ๆ

“กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 28 วัน 112,326 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 880 คน


ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 28 วัน 112,326 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 880 คน