กรุงไทย ร่วมวง Easy E-Receipt เปิดบริการ Krungthai E-Tax / E-Receipt

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ขานรับโครงการ Easy E-Receipt ด้วยบริการ Krungthai E-Tax / E-Receipt ช่วยผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย อำนวยความสะดวกในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ กระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solution ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ขานรับโครงการ “Easy E-Receipt” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า หรือค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567 มาหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการธนาคารจึงนำเสนอบริการ Krungthai E-Tax/ E-Receipt อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่ม

อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านค้าที่จดทะเบียน VAT ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรให้สามารถเข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการร้านค้า รองรับการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีของประชาชน

บริการ Krungthai E-Tax/ E-Receipt ของธนาคารครอบคลุมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS แทนผู้ประกอบการ มุ่งเน้นช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ประหยัดเวลาการทำเอกสารใบกำกับภาษี และลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หมดกังวลเรื่องปลอมแปลงแก้ไข ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยธนาคารได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดทำ นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร ระดับสูง (e-Tax Service Provider Advanced) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร

ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ที่สนใจสามารถสมัครบริการ Krungthai E-Tax / E-Receipt ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ พร้อมรับตราสัญลักษณ์ E-TAX INVOICE & RECEIPT ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อนำไปติดตั้ง ณ ร้านค้าและสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังได้รับสติ๊กเกอร์โครงการ EASY E-Receipt เพื่อนำไปติดที่หน้าร้านหรือจุดรับชำระเงินต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสังเกตได้อย่างชัดเจน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารผ่าน Krungthai Corporate Contact Center 02-111-9999 (ในวันและเวลาทำการ 8.00-19.00 น.) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://krungthai.com/link/krungthai-e-tax-pr