XPG แต่งตั้ง “ระเฑียร ศรีมงคล” นั่งแท่น CEO

ระเฑียร ศรีมงคล

“เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล” แต่งตั้ง “ระเฑียร ศรีมงคล” นั่งแท่น CEO มีผล 9 ก.พ.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายระเฑียร ศรีมงคล เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน นายระเฑียร ศรีมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจ, ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการลงทุน, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อยู่ก่อนแล้ว


ทั้งนี้สำหรับราคาหุ้น XPG ปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ระดับราคา 1.14 บาท ทรงตัวจากราคาวันก่อนหน้า