เตรียมเกษียณ เมื่อไหร่ดี ?

บทความโดย “สุทธสินี สุวรรณาพิสิทธิ์”
ที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 “เตรียมเกษียณ” เป็นเรื่องที่สังคมไทยในปัจุบันให้ความสำคัญมากขึ้น เหตุเพราะสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วในปี 2564 ประชากรมากกว่า 20% มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ คนวัยเกษียณมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเกษียณได้อย่างแท้จริง เพราะเงินออมเกษียณที่เตรียมไว้มีไม่มากพอ

อีกทั้งหลายคนหวังพึ่งพาลูกหลานหรือคนในครอบครัว ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิต คือเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้การหวังพึ่งพิงยามเกษียณอาจเป็นปัญหาทางการเงินของหลาย ครอบครัวในอนาคต

เงินออมเกษียณเป็นเงินออมก้อนใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเงิน โดยใช้ช่วงชีวิตการทำงานหารายได้ เพื่อรายจ่ายในการดำรงชีวิตแล้ว เงินออมคือส่วนสำคัญที่ต้องมีวินัยในการเก็บให้มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยปัจจัยสำคัญ 4 ประการในการออมเงินเพื่อเกษียณ ได้แก่

1.ระยะเวลาในการออม ออมก่อนรวยกว่า พูดง่าย ๆ เริ่มต้นเร็วย่อมดีกว่าเริ่มต้นช้า

2.เงินออมแต่ละงวด จำนวนมากเท่าไรยิ่งดี แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับรายได้และรายจ่ายของแต่ละบุคคล

Advertisment

3.อัตราผลตอบแทน ยิ่งมากยิ่งเป็นที่ต้องการ แต่ High Risk High Return ยิ่งผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงของเงินต้นก็สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น การจะนำเงินไปสะสมที่แหล่งออม หรือลงทุนใด ๆ ต้องมีความรู้ในสิ่งนั้น และยิ่งเป็นเงินออมเกษียณยิ่งต้องมั่นใจว่าเงินต้นจะไม่สูญหาย เพราะเงินเกษียณคืเงินรับรองคุณภาพชีวิตของตัวเรายามเกษียณ

4.เงินเฟ้อ เป็นปัจจัยที่คาดคะเนไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าเงินที่แท้จริง และทำให้อำนาจการใช้จ่ายลดน้อยลง โดยเงินเฟ้อทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นซื้อสินค้าและบริการได้เท่าเดิม เช่น ค่าโดยสารรถเมล์จากเดิม 2.50 บาท เพิ่มเป็น 8.50 บาท หรือหมูปิ้งจากไม้ละ 3 บาท เป็น 10 บาท

เงินเฟ้อคือศัตรูสำคัญของเงินออมเกษียณอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะเงินออมที่ตั้งใจเตรียมไว้ใช้ยามเกษียณ แปลว่ากว่าจะถึงวันเกษียณ เงินที่ตั้งใจสะสมไว้ใช้เกษียณจะมีมูลค่าลดลง จึงต้องคิดวางแผนเก็บออมเงินเกษียณเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ ณ ปัจจุบัน ด้วยการปรับมูลค่าเงินเฟ้อไว้ด้วยจะเป็นการดี

ระยะเวลากว่าจะถึงเกษียณ (ปี)

Advertisment

 

ตัวคูณเงินเฟ้อ

0 – 10 ปี

1.20

11 – 20 ปี

1.50

21 – 30 ปี

1.80

31 – 40 ปี

2.20

หมายเหตุ : ตัวคูณเงินเฟ้อเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากหนังสือ Money101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข ที่คิดจากฐานการเพิ่มของค่าเงินเฟ้อในอดีตของประเทศไทยในช่วงหลังปี 2540

ตัวอย่าง

นายเอ อายุ 35 ปี ตั้งใจเกษียณอายุ 60 ปี เหลือเวลาทำงาน 25 ปี ตัวคูณเงินเฟ้อของนายเอคือ 1.80 หากนายเอต้องการเก็บเงินเกษียณ 5,000,000 บาท นายเอต้องเก็บเงินด้วยตัวเลข 5,000,000 *1.80 เท่ากับ 9,000,000 บาท

เมื่อนายเอเห็นตัวเลขนี้แล้ว ย่อมทำให้นายเอตระหนักถึงความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการออมเงินเกษียณ ว่าต้องวางแผนการเก็บออมและเริ่มออมอย่างจริงจัง เพื่อเป้าหมายในการเกษียณอย่างที่ตนเองต้องการ

เงินเฟ้ออาจทำให้คุณภาพชีวิตหลังเกษียณต้องลดน้อยลง หากเงินออมเกษียณไม่เพียงพอต่อระยะเวลาในการดำรงชีพ เพื่อการเกษียณในปลายทางของชีวิต การเกษียณไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเพื่อให้เกษียณอย่างมีความสุข คุณพร้อมออมเงินเกษียณกันเมื่อไรดี ?