กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการฉีดยาไขมันในเลือดสูง เริ่ม 1 มี.ค.

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีดผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง หนุนผู้มีสิทธิเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

โดยกำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ จากเดิมผู้ป่วยสามารถเบิกได้จำนวน 2 รายการ ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาดังกล่าวได้ 3 รายการ

ทั้งนี้ มีอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ดังนี้

  1. ยา Evolocumab ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
  2. ยา Alirocumab ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
  3. ยา Inclisiran ราคา 50,000 บาท ต่อเข็ม

“เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการใช้ยาฉีดดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กำหนดขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้ป่วย” นางแพตริเซียกล่าว

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 ต่อ 6850 ในวันและเวลาทำการ

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการฉีดยาไขมันในเลือดสูง