ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงพรุ่งนี้ (27 ก.พ.) ชี้แจงมาตรการคุม “short selling-program trading”

ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุน short selling-program trading

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงให้ข้อมูลรายละเอียดมาตรการคุม “short selling-program trading” พรุ่งนี้ (27 ก.พ.) ขณะที่นายกฯ จี้ต้องโปร่งใส-เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (27 ก.พ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการให้ข้อมูลสื่อมวลชนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้เห็นชอบในหลักการเรื่อง “มาตรการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่อง short selling และ program trading รวมถึงมาตรการเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน” ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี (อาคาร B ชั้น 7) อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ขณะที่ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง โพสต์ “X” ระบุว่า ได้มาหารือกับนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าของมาตรการกำกับดูแลเรื่อง Short Sale และ Program Trading ให้โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

2. เร่งรัดประเด็น Financial และ Digital Asset Hub และการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดโดยเร็ว

3. มอบนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานหนัก (hard working) และมีความมุ่งมั่น ปรารถนา (Ambition) ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น Regional Hub ของตลาดทุนในภูมิภาคนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

“ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และศักยภาพไปสู่จุดมุ่งหมาย เพียงแต่เราต้องพัฒนาให้ประเทศหลุดจากข้อจำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น ‘ตัวเลือกที่ดีที่สุด’ และเป็น Wall Street ของอาเซียนครับ”