ธนารักษ์จัดรถเคลื่อนที่รับแลกเหรียญกษาปณ์ มี.ค. สัญจร 7 จังหวัด เช็กเลยที่ไหนบ้าง

ธนารักษ์จัดรถเคลื่อนที่รับแลกเหรียญกษาปณ์

กรมธนารักษ์ ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่แก่ประชาชน เผยเดือน มี.ค. ออกให้บริการใน 7 จังหวัด หนุนกระตุ้นให้เหรียญกษาปณ์เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระชาชนที่มี เหรียญกษาปณ์อยู่ และมีความต้องการแลกคืน แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทุกชนิดราคา เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ

โดยในเดือนมีนาคม 2567 รถรับแลกเหรียญคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) จะออกให้บริการตามสถานที่ ดังนี้

  • วันที่ 5-6 มีนาคม ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 09.30 น.-14.30 น.
  • วันที่ 7-8 มีนาคม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เวลา 09.30 น.-15.00 น.
  • วันที่ 11-12 มีนาคม องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เวลา 09.30 น.-14.30 น.
  • วันที่ 13-14 มีนาคม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เวลา 09.30 น.-14.30 น.
  • วันที่ 18-19 มีนาคม ศาลาจตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 09.30 น.-15.00 น.
  • วันที่ 20-21 มีนาคม ปั๊มน้ำมัน ปตท. หน้าศาลหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.30 น.-14.30 น.
  • วันที่ 26-27 มีนาคม โลตัสบ้านสวน จังหวัดชลบุรี เวลา 09.30 น.-14.30 น.

สำหรับการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กระตุ้น ให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกษาปณ์ไว้นำออกมาแลกคืน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้มารับบริการทำความสะอาดเหรียญเพื่อความรวดเร็วในการคัดนับ และขอจำกัดการนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท (เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท แลกคืนได้รายละไม่เกิน 12,000 บาท และชนิดราคา 0.25, 0.50 สตางค์ แลกคืนได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท)