เอดีบี ประเมินเศรษฐกิจไทยโต 2.6% ปีหน้า 3% ดิจิทัลวอลเลตช่วยกระตุ้น

หุ้น เงินดิจิทัลวอลเลต

เอดีบี ประเมินเศรษฐกิจไทยปี’67 โต 2.6% ปีหน้า 3% ดิจิทัลวอลเลตช่วยกระตุ้น

วันที่ 11 เมษายน 2567 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ประเมินว่าเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกคาดว่าจะขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9% ในปีนี้ เนื่องจากภูมิภาคยังคงเติบโตและปรับตัวได้อย่างดี ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่ง การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีขึ้น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเติบโตที่ 4.6% ในปี 2567 และ 4.7% ในปี 2568 อันเป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศที่เข้มแข็งจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้า โดยเอดีบีคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 2.6% ในปี 2567 และ 3.0% ในปี 2568 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยคาดว่าจะขยายตัว 1% ปีนี้ และ 1.5% ในปีหน้า เนื่องจากภาครัฐอาจจะยังคงดำเนินมาตรการเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศที่เข้มแข็งและราคาอาหารที่สูงขึ้นจากผลผลิตภาคเกษตรที่ลดลง อาจกดดันอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้ ส่วนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการประมาณการทางเศรษฐกิจ หลัก ๆ จะมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการดิจิทัลวอลเลตของรัฐบาลอาจจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างในระยะสั้น

Advertisment

ส่วนในระยะปานกลาง สิ่งที่ท้าทายสำหรับการดำเนินนโยบายของไทยคือ การพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตให้สามารถทำงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีสีเขียว การพัฒนาทักษะแรงงานในประเทศไทยให้ตอบสนองต่อธุรกิจสีเขียวได้ดีมากขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเป็นไปอย่างราบรื่น