เทียบสลากเยาวชน “ออมสิน-ธ.ก.ส.” เด็ก 7 ขวบฝากได้ พร้อมลุ้นทุนการศึกษา ซื้อยังไงเช็กเลย

2 แบงก์รัฐ “ออมสิน-ธ.ก.ส.” ออกสลากเยาวชน ดึงเด็กออมเงินตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป ลุ้นรางวัลทุนการศึกษา หน่วยละ 20 บาททั้งคู่ เงื่อนไขการฝากเป็นอย่างไร ชุดไหนให้ผลตอบแทนสูง สลากตัวไหนมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ง่ายกว่า เช็กเลย

วันที่ 16 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า สลากออมทรัพย์ที่ออกมาเพื่อจูงใจให้เกิดการออมเงินในระดับเยาวชน ทั้ง 2 ธนาคารของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่างเสนอโปรโมชั่นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับผลตอบแทนทุนการศึกษา ที่ให้ผู้ฝากได้ทั้งออมและลุ้นรางวัล โดยแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันอย่างไร สลากไหนมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ง่ายกว่ากัน และมีความน่าสนใจแค่ไหน เช็กเลย

ธนาคารออมสิน

  • สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak) รางวัลเพื่อการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท

จุดเด่น : ราคาเริ่มต้นหน่วยละ 20 บาท ระยะเวลาฝาก 1 ปี ฝากครบกำหนด ได้ดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี ดอกเบี้ยและเงินรางวัล ไม่เสียภาษี ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย ลุ้นรับทุนการศึกษาทุกเดือนเป็นเวลา 12 งวด มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรม

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชีต้องอายุ 7-22 ปี (นับจากปี พ.ศ.)

Advertisment

ช่องทางการซื้อ ระยะเวลากิจกรรม

ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo หรือสมัครที่ธนาคารออมสินทุกสาขา​ เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง : รางวัลพิเศษ 100,000 บาท

จุดเด่น : ราคาเริ่มต้น 20 บาทต่อหน่วย สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท อายุรับฝาก 6 ปี ฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยทันที 2.50% ต่อปี พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาทุกงวด มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล และรางวัลพิเศษ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกันยายน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 73.2 ล้านบาท

Advertisment

คุณสมบัติผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรม

  • ผู้จองสลากต้องมีอายุตั้งแต่ 7-18 ปีบริบูรณ์
  • ผู้จองสลากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และทะเบียนสลาก โดยการจองให้ผู้อื่นจะใช้บัญชีเงินฝากและทะเบียนสลากของผู้มีสิทธิฝากเท่านั้น

ช่องทางการซื้อ ระยะเวลากิจกรรม

ธนาคาร ธ.ก.ส. กำหนดระยะเวลาการรับฝาก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

  • ช่วงที่ 1 เปิดรับจองสลากผ่านระบบจองสลาก ทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile และเคาน์เตอร์สาขา สามารถจองสลาก วันที่ 3-15 เมษายน 2567
  • ช่วงที่ 2 เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (กรณีรับจองสลาก ยังไม่ครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาท) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile และเคาน์เตอร์สาขาหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน