จุลพันธ์ กังวล “บาทอ่อน-หุ้นผันผวน” สั่งติดตามปัญหาสงครามอิสราเอล-อิหร่าน

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แถลง เงินดิจิทัล

จุลพันธ์ รมช.คลัง ยอมรับ กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงมากขณะนี้ รวมถึงดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนตอนนี้ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดปัญหาสงครามอิสราเอล-อิหร่าน ว่าจะส่งผลกระทบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยหรือไม่

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่า รวมถึงดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนในขณะนี้ ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าจะส่งผลกระทบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยหรือไม่

“เรื่องหุ้นและค่าบาทที่ผันผวนนั้น เป็นเรื่องของไซเคิลปกติ เพราะมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้นตอนนี้ ซึ่งได้สั่งให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว” รมช.คลังกล่าว

ส่วนประเด็นเรื่องมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 19 เม.ย. 2567 นั้น เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน ซึ่งยังไม่ได้มีการส่งเรื่องเข้ามาที่คลัง