ธปท.ออกโรงแจงข่าวลือ! กรณีสั่งห้ามสถาบันการเงินทำธุรกรรมการเงินให้ชาวอิหร่าน ยันไม่จริง!

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า ธปท. มีคำสั่งห้ามไม่ให้สถาบันการเงิน (สง.) ในประเทศไทยทำธุรกรรมทางการเงินกับชาวอิหร่าน นั้น ไม่เป็นความจริง ธปท. ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้


1. ประเทศไทยถือปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ เช่นเดียวกับสมาชิก ประเทศอื่นๆ ของสหประชาชาติ
2. หนังสือเวียนของ ธปท.เป็นการกำชับให้ สง.ถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้งดการทำธุรกรรมเฉพาะกับบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน sanction list ของสหประชาชาติ ไม่มีการห้ามทำธุรกรรมกับคนสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง หรือนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ และจากการตรวจสอบพบว่า นักท่องเที่ยวจากอิหร่านยังสามารถแลกเงินกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ตามปกติ
3. ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ที่ปรากฏในข่าวเร่งดำเนินการสอบสวน และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็วว่าเหตุใดจึงมีการปฏิบัติตามที่ปรากฏเป็นข่าว