ด่วน! ธปท. สั่งแบงก์​งดจ่ายปันผล-ห้ามซื้อหุ้นคืน

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป และยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ในระยะต่อไป

ธปท. จึงให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า โดยคำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และศักยภาพของลูกหนี้ในการทำธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย


และในระหว่างที่ ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่นี้ ธปท. ขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในอนาคตยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนธนาคารพาณิชย์ต้องดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ให้งดการซื้อหุ้นคืน  ไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 ก่อนครบกำหนด ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์จะไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารหนี้ดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ขอให้จัดทำแผนการระดมทุนหรือออกตราสารหนี้ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนได้ทดแทนเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนไว้ด้วย

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด 19

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ