“ธนาคารกรุงไทย” ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1 พันล้านริงกิต ก่อนวันครบกำหนด

นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคาร (โดยการดำเนินการผ่านสาขาหมู่เกาะเคย์แมน) ได้ทำการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซียจำนวน 1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยตราสารดังกล่าวเป็นตราสารที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายตราสารให้กับผู้ลงทุนในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ธนาคารได้ใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยเป็นการไถ่ถอนตราสารที่ออกและเสนอขายทั้งจำนวน

อนึ่ง ในการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวข้างต้นนั้น ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ