เอสเอฟโฮลดิ้ง ขนส่งยักษ์ใหญ่จีน สนใจซื้อหุ้น “เคอรี่ฮ่องกง”

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไทย “S.F. Holdings” ขนส่งยักษ์ใหญ่จีน แสดงเจตจำนงซื้อหุ้น 51.8% ใน “Kerry Logistics Network” ด้วยวิธีเงินสดแบบมีเงื่อนไข

นายคิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศร่วมกันระหว่าง Flourish Harmony Holdings Company Limited, บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holdings Co., Ltd. (SF), Kerry Properties Limited และ Kerry Logistics Network Limited (KLN) ว่า…

ทาง SF ได้แสดงเจตจำนงที่จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นของกิจการเพียงบางส่วนด้วยวิธีเงินสดแบบมีเงื่อนไข (conditional partial cash offer) เพื่อซื้อหุ้นประมาณ 51.8% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KLN ในวันที่ประกาศนี้ KLN เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคแอลเอ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นของ KEX ประมาณ 52.1%

               

ทั้งนี้ตามประกาศข้างต้นข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการและอาจดำเนินการหรือไม่ก็ได้

อนึ่ง S.F. Holdings Co., Ltd. ผู้ให้บริการส่งพัสดุด่วนและโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของจีน ส่วน Kerry Logistics Network Limited เป็นบริษัทขนส่งสัญชาติฮ่องกงจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Hang Seng และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX

Advertisement