นอกจาก “บี้ สุกฤษฏิ์” มีดาราคนไหนถือหุ้น “ช่องวัน” อีกบ้าง?

หลัง “ช่องวัน” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ ระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ ผู้คนต่างฮือฮาเมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นพบว่า นักร้องและนักแสดงชื่อดัง “บี้ สุกฤษฎิ์” ถือหุ้นช่องวันในลำดับที่ 5 ด้วย แต่นอกจาก “บี้” แล้ว มีนักแสดง-นักร้อง-คนดัง คนไหนที่ถือหุ้นในเครือช่องวันอีก?

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เดอะวัน จะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ประกอบด้วย

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
 2. หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย โดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

สำหรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรายการ บริหารลิขสิทธิ์ และให้บริการช่องโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ ธุรกิจรับจ้างผลิต ธุรกิจรับจัดอีเวนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในส่วนรายได้ย้อนหลัง 3 ปี โดยปี 2561 มีรายได้รวม 4,199 .37 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้รวม 4,818.27 ล้านบาทและปี 2563 มีรายได้ 4,875.31 ล้านบาท

ขณะที่วัตถุประสงค์การใช้เงิน ได้แก่ การปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน การขยายธุรกิจ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ส่วนโครงการในอนาคต  มีแผนจะนำเม็ดเงินการลงทุนผลิตในหลายๆส่วน เช่น การลงทุนผลิตรายการเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ชมและรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตรายการ การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการช่องทางออนไลน์  การก่อสร้างและยกระดับการให้บริการสถานที่สำหรับถ่ายทำรายการของ ACTS เป็นต้น

หลังจากที่ เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ เจ้าของช่อง one เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนายทุนจากปราสาททองโอสถ แกรมมี่ และครอบครัว รวมถึง บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ แต่ที่สร้างความฮือฮา คือ รายชื่อผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 5 นักร้องหนุ่มสายแดนซ์อารมณ์ดี “บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” ที่ถือหุ้นทั้งหมด 2,500,000 หุ้นจากการตรวจสอบพบว่า “บี้” เข้าถือหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น ในบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE ที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มปราสาททองโอสถ-แกรมมี่ และครอบครัวของ “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ”

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

 1. บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของกลุ่มปราสาททองโอสถ ถือจำนวน 952,500,000 หุ้น สัดส่วน 50.00%
 2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือจำนวน 595,774,850 หุ้น สัดส่วน 31.27%
 3. กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประกอบไปด้วย ซีเนริโอ, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, อมรพิมล วีรวรรณ, รสนาภรณ์ วีรวรรณ และ ณิการ์ วีรวรรณ ถือรวมกันจำนวน 341,225,000 หุ้น สัดส่วน 17.91%
 4. กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ประกอบไปด้วย ไรรมย์ ซอโสตถิกุล และ ปิยะ ซอโสตถิกุล ถือรวมกันจำนวน 7,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.37%
 5. สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือบี้ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ถือจำนวน 2,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.13%
 6. นิพนธ์ ผิวเณร ผู้กำกับกับการแสดงชื่อดัง ถือจำนวน 1,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.08%
 7. สุธาสินี บุศราพันธ์ ถือจำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.05%
 8. สมศรี พฤทธิพันธุ์ ถือจำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.05%
 9. ศศวัต บุษยพันธ์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วน 0.03%
 10. สาธิตา อุทัยศรี ถือจำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วน 0.03%
 11. สิริชัย ตันติพงศ์อนันต์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
 12. บดินทร์ อุดล ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
 13. ชยากร สุทินศักดิ์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
 14. บุษบา ดาวเรือง ถือจำนวน 100 หุ้น สัดส่วน 0.00
 15. มณฑนา ถาวรานนท์ ถือจำนวน 50 หุ้น สัดส่วน 0.00

ทั้งนี้ ภายหลังการ IPO สัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนไปคือ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด จะถืออยู่ที่สัดส่วน 40.00%, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ที่สัดส่วน 25.02%, กลุ่มถกลเกียรติ วีรวรรณ อยู่ที่สัดส่วน 13.49%, กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล อยู่ที่สัดส่วน 0.29% และนักร้อง นักแสดงชื่อดัง “บี้-สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” ถืออยู่ที่สัดส่วน 0.10% โดยประชาชนที่จะเข้ามาจำนวน  496,252,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 20.84%

จากการตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มเดอะวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่ามีบริษัทย่อยทั้งหมด จำนวน 9 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นตามตารางดังนี้

สำหรับ “ซีเนริโอ” ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ถกลเกียรติ วีรวรรณ” มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้

 1. คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67
 2. GRAMMY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
 3. คุณสมศรี พฤทธิพันธุ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.00
 4. คุณสุธาสินี บุศราพันธ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.00
 5. คุณนิพนธ์ ผิวเณร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.29
 6. คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.71
 7. คุณพิยดา อัครเศรณี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.59
 8. คุณศศวัต บุษยพันธ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.92
 9. คุณชยากร สุทินศักดิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83
 10. คุณภูธเนศ หงส์มานพ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83
 11. คุณภูริ หิรัญพฤกษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83 

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า รายชื่อที่ 7, 10 และ 11 เป็นรายชื่อที่ประชาชนรู้จักเป็นอย่างดี ได้แก่ “กัปตัน ภูธเนศ หงส์มานพ” นักแสดงและอดีตนักร้องวง UHT สังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมถึงนักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง “อ้อม พิยดา อัครเศรณี” และ “ภูริ หิรัญพฤกษ์” ด้วย


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ