ธนบัตรพอลิเมอร์ ราคา 20 บาท แบงก์ชาติเริ่มออกใช้แล้ว คาดอายุใช้งานนานขึ้น

แบงก์ 20 บาท

แบงก์ชาติเริ่มออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ราคา 20 บาทแล้ว เริ่มตั้งแต่ 24 มี.ค.2565 เผยกว่า 30 ประเทศทั่วโลกหันมาใช้แทนแบบกระดาษ คาดอายุใช้งานนานกว่า

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรแบบใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนวัสดุจากกระดาษมาเป็นพอลิเมอร์นั้น คือ ธนบัตรจะมีความทนทาน สะอาด และสามารถความสะอาดได้ง่าย คาดว่าจะมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็นประมาณ 5 ปี จากธนบัตรกระดาษที่มีอายุใช้งานสั้นเพียง 2-3 ปีและเก่าเร็ว
โดย ธปท. ระบุด้วย ว่าปัจจุบันมีมากกว่า 30 ประเทศที่ใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ อาทิ แคนาดา ชิลี ซาอุดิอาระเบีย สก็อตแลนด์ อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เวียดนาม

นอกจากนี้ ธนบัตรพอลิเมอร์มี EURion ที่ต่อต้านการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนแบบปัจจุบัน และยังมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติม เช่น ช่องใส และหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลืองแดง