กำไร บจ.ไตรมาส 1 หดตัวเหลือ 2.4 แสนล้าน หนี้สินต่อทุนขยับตัวพุ่ง

ธุรกิจ-เงิน-หุ้นกู้

บริษัทจดทะเบียนไทย กำไรไตรมาส 1/65 ทำได้ 246,852 ล้านบาท หดตัว 1.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หนี้สินต่อทุนขยับมาอยู่ที่ 1.61 เท่า ธุรกิจประกันภัยอ่วมเคลมโควิด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บจ. จำนวน 764 บริษัท คิดเป็น 97.4% จากทั้งหมด 784 บริษัท (รวม SET และ mai และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 พบว่ามี บจ.รายงานกำไรสุทธิ 571 บริษัท คิดเป็น 74.7% ของ บจ.ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 เทียบกับไตรมาส 1/2564 บจ. ใน SET มียอดขาย 4,011,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5% ต้นทุนการผลิต 3,108,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.2% อย่างไรก็ดี บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 478,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.6% ต้นทุนการผลิตที่ปรับขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และธุรกิจประกันภัยที่มีการเคลมประกันโควิด

ส่งผลให้กำไรสุทธิ 246,852 ล้านบาท ลดลง 1.7% เนื่องจากมีรายการพิเศษ เช่น ผลขาดทุนสัญญาอนุพันธ์ ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจประกันภัย ภาพรวม บจ. จะมีกำไรสุทธิ 275,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.1%

บจ. มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักและอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 11.93% และ 6.15% ตามลำดับ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 31 มีนาคม 2565 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับที่ 1.61 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.51 เท่า เมื่อเทียบกับงวดปีก่อน

“การผ่อนคลายมาตรการโควิดของประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลดีต่อธุรกิจการบริการให้ฟื้นตัว เช่น หมวดธุรกิจการแพทย์ หมวดพาณิชย์ หมวดขนส่ง และหมวดธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลต่อต้นทุนการผลิต

โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบ จึงส่งผลให้ภาพรวม บจ. มีอัตรากำไรลดลง และในอนาคตอันใกล้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของ บจ. อาจมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งจากราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภณฑ์ที่อยู่ในระดับสูง ยังมีภาวะเงินเฟ้อ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย” นายแมนพงศ์ กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1/2565 เทียบกับไตรมาส 1/2564 มียอดขายรวม 48,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% ต้นทุนขาย 38,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% และกำไรจากการดำเนินงาน 2,498 ล้านบาท ลดลง 7.2%