ไอแบงก์ ออกเงินฝากระยะสั้น 7 เดือน ผลตอบแทน 0.77% ต่อปี

ธนาคารอิสลาม-1

ไอแบงก์ ออกเงินฝากระยะสั้น 7 เดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 0.77% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ชาวต่างชาติมีถิ่นพำนักแน่นอนในประเทศไทยเปิดบัญชีได้

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ ออกเงินฝากประจำระยะสั้น 7 เดือน ซึ่งเป็นเงินรับฝากตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 7 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 0.77% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อราย

กลุ่มเป้าหมายทั้งนิติบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทต่างชาติที่มีสำนักงานในประเทศไทย และบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองประสงค์จะเปิดบัญชีให้ สำหรับชาวต่างชาติต้องมีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย ก็สามารถเปิดบัญชีได้

               

ทั้งนี้ สามารถเปิดบัญชีได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

ไอแบงก์ ธนาคารอิสลาม