เงินเยน อ่อนค่าสุดรอบ 2 ทศวรรษ ฉุดส่งออกไทยไปญี่ปุ่นหดตัว -0.6%

ญี่ปุ่น เงินเยน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินส่งออกไทยไปญี่ปุ่นหดตัว -0.6% เอฟเฟ็กต์ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่ำที่สุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าต่ำสุดในรอบกว่า 24 ปี ทำให้การนำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นมีราคาสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ ส่งผลทางตรงต่อการส่งออกของไทยอย่างจำกัด เนื่องด้วยแรงขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่คาดว่าจะเติบโต 2.1% ในปีนี้ ประกอบกับสินค้าไทยกว่า 80% เป็นสินค้าบริโภคและสินค้าเพื่อการผลิตที่จำเป็น ส่วนอีก 20% เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้บริโภคอาจชะลอการซื้อออกไป

อีกทั้งค่าเงินบาทของไทยเสียเปรียบคู่แข่งในเอเชีย รวมแล้วทำให้สินค้าไทยเสียประโยชน์ 500-800 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วงเหลือของปีชะลอตัวลงบวกกับผลของฐานที่สูงอาจฉุดส่งออกไทยไปญี่ปุ่นตลอดปี 2565 หดตัวที่ 0.6% มีมูลค่าส่งออกที่ 24,800 ล้านดอลลาร์ (กรอบประมาณการที่หดตัว 3% ถึงขยายตัว 0.6% มีมูลค่า 24,200-25,100 ล้านดอลลาร์)

ขณะที่ผลทางอ้อมอานิสงส์ให้การนำเข้าไทยจากญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำลง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลางเพื่อการผลิต อาทิ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ผลบวกดังกล่าวหนุนให้มูลค่านำเข้าช่วงที่เหลือของปีเร่งตัว แต่ด้วยฐานที่สูงอย่างมากในปีก่อนทำให้ทั้งปี 2565 เติบโตเพียง 0.4% มีมูลค่า 35,800 ล้านดอลลาร์ (กรอบประมาณการนำเข้าที่หดตัว 1.6% ถึงขยายตัว 2% มีมูลค่า 35,100-36,400 ล้านดอลลาร์) โดยสุทธิไทยยังคงขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ชำระค่าสินค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่นด้วย ซึ่งราวครึ่งหนึ่งของนำเข้าและส่งออกยังคงชำระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ