โควิดวันนี้ (30 ก.ย.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 839 ราย เสียชีวิต 9 ราย

โควิด30กันยา

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. 839 ราย เสียชีวิต 9 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 480 ราย ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 263 คน 

วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 839 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 839 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,457,874 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 733 ราย หายป่วยสะสม 2,473,589 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 6,462 ราย เสียชีวิต 9 ราย เสียชีวิตสะสม 11,066 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 480 ราย

* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 38 ระหว่าง 18-24 กันยยาน 2565 จำนวน 81,258 คน กำลังรักษา 6,462 คน อยู่ในโรงพยาบาล 4,333 คน อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 2,129 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 480 คน และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 263 คน


สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
วันที่ 1 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 2 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,046 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 3 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,942 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 4 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,631 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 5 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,360 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 6 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,062 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,605 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,587 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 9 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,191 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 10 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,106 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 11 กันยายน 2565 : ผู้ติaดเชื้อ 1,093 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 12 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 698 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 13 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 619 ราย : เสียชีวิต 10 ราย
วันที่ 14 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,321 ราย : เสียชีวิต 14 ราย
วันที่ 15 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,125 ราย : เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 16 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 837 ราย : เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 17 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 696 ราย : เสียชีวิต 14 ราย
วันที่ 18 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 477 ราย : เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 19 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 242 ราย : เสียชีวิต 11 ราย
วันที่ 20 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 774 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 21 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,129 ราย : เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 22 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 806 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 23 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 752 ราย : เสียชีวิต 9 ราย
วันที่ 24 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 607 ราย : เสียชีวิต 14 ราย
วันที่ 25 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 655 ราย : เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 26 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 319 ราย : เสียชีวิต 8 ราย
วันที่ 27 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 351 ราย : เสียชีวิต 10 ราย
วันที่ 28 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 811 ราย : เสียชีวิต 9 ราย
วันที่ 29 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 637 ราย : เสียชีวิต 10 ราย