สก.ยานนาวา ก้าวไกล เสนอญัตติตั้ง คกก.ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เสนอตั้ง คกก. ศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซัดนายทุนอสังหาฯ แบ่งซอยที่ดิน-โอนที่ดินให้บริษัทลูก-ปลูกพืชล้มลุก หลีกเลี่ยงภาษี

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 4 ครั้งที่… นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา พรรคก้าวไกล ได้เสนอญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้มีการศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางปฏิบัติที่นายทุนได้มีช่องว่างในการหลบเลี่ยง ขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือนร้อน

โดยนายพุทธิพัชร์ได้กล่าวว่า ปี 2564 มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 10 พบว่ามีการจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด 1.8 พันล้านบาท แต่ กทม.มีการตั้งประมาณการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพียง 7 พันล้านบาท จากที่ควรจะเป็นคือ 1.8 หมื่นล้านบาท

สาเหตุหลักเชื่อว่าเกิดจากการที่นายทุนอสังหาริมทรัพย์แบ่งซอยที่ดินเป็นเส้น เพื่อให้ที่ดินมีหน้ากว้างแคบลง เพื่อให้ราคาประเมินต่ำลง หรือถ่ายโอนให้กับผู้ถือครองบริษัทลูก รวมทั้งนำพืชล้มลุกมาปลูกเช่น กล้วย มะนาว เพื่ออ้างว่าเป็นเกษตรกรรม ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองประเภทพาณิชยกรรม ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ กทม.จัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้น้อยลง ซึ่งส่งผลต่องบประมาณในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

Advertisment

นอกจากนี้แล้วยังพบปัญหาที่เกิดกับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และยังพบปัญหาจากชุมชนที่เช่าที่ดินจากวัด หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ได้รับค่าเช่าในอัตราที่ไม่สูงนัก ด้วยความที่เช่าที่ดินแปลงใหญ่และชุมชนอาศัยกันเอง เมื่อคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วพบว่าต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก