ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน หัวจ่าย น้ำมันใกล้หมด

PTT Station-บางจากแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (13 ม.ค. 2566)

วันที่ 12 มกราคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 13 ม.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 42.16 บาท
 • GSH95 = 34.75 บาท
 • E20 = 32.84 บาท
 • GSH91 = 34.48 บาท
 • E85 = 33.29 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 40.24 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากขึ้นราคาน้ำมันเฉพาะแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด 30 สตางค์ สำหรับไฮพรีเมี่ยม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ และกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.75 บาท
 • GSH91S EVO 34.48 บาท
 • GSH E20S EVO 32.84 บาท
 • GSH E85S EVO 33.29 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 42.24 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)