ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ มีผลตี 5

ปั๊มน้ำมัน

PTT Station-บางจากแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (17 ม.ค. 2566)

วันที่ 16 มกราคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 17 ม.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 42.96 บาท
 • GSH95 = 35.55 บาท
 • E20 = 33.64 บาท
 • GSH91 = 35.28 บาท
 • E85 = 34.09 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 41.04 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันเฉพาะแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 30 สต. และผลิตภัณฑ์ไฮพรีเมี่ยม 97 เพิ่มขึ้น 50 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 35.55 บาท
 • GSH91S EVO 35.28 บาท
 • GSH E20S EVO 33.64 บาท
 • GSH E85S EVO 34.09 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 43.04 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)