พยากรณ์อากาศ กรมอุตุฯคาดมีฝนตกต่อเนื่องทั่วไทย ถึงวันที่ 10 ก.พ.

ประเทศไทย-สภาพอากาศ ฝนตก
Mladen ANTONOV / AFP

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 4-5 ก.พ. ฝนตกในบางพื้นที่ ทุกภูมิภาค 6-10 ก.พ.ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง ลมมรสุมลดลง ลม อ่าวไทย ภาคใต้ ทะเลอันดามัน ลดลง ภาคใต้ฝนตกลดลงด้วย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคาดหมายลักษณะอากาศ ระบุว่า ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2566 มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียว ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ. 2566 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง

ข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2566

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 – 15 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 – 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 16 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีหมอกในตอนเช้า มีฝน 10 – 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 – 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีหมอกในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในขณะที่ช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 – 30 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 4 – 5 ก.พ.2566 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 – 40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 10 ก.พ.2566 มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.