ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เติมน้ำมัน หัวจ่าย น้ำมันเต็มถัง

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (25 มี.ค. 2566)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 25 มี.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 43.56 บาท
 • GSH95 = 35.75 บาท
 • E20 = 33.44 บาท
 • GSH91 = 35.48 บาท
 • E85 = 33.89 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 43.04 บาท
 • HSD-B7 = 33.44 บาท
 • HSD-B10 = 33.44 บาท
 • HSD-B20 = 33.44 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.56 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisement

บางจากฯปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และ Hi Premium 97 +40 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 35.75 บาท
 • GSH91S EVO 35.48 บาท
 • GSH E20S EVO 33.44 บาท
 • GSH E85S EVO 33.89 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 45.64 บาท
 • Hi Diesel B20S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S 33.44 บาท
 • Hi Diesel S B7 33.44 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)