นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยเป็นสายมูขนาดไหน ?

NIDA poll นิด้าโพล สายมู มูเตลู

นิด้าโพล สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “สายมู” พบส่วนใหญ่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างตามโอกาส

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เป็นสายมูหรือเปล่า!”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสิ่งที่ขอพรจากการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า

 • ร้อยละ 51.30 ระบุว่า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ร้อยละ 46.56 ระบุว่า ด้านการเงิน โชคลาภ
 • ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ด้านหน้าที่ การงาน
 • ร้อยละ 24.66 ระบุว่า ขอให้ครอบครัวมีความสุข
 • ร้อยละ 15.88 ระบุว่า กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่เคยขอพรใด ๆ เลย
 • ร้อยละ 7.10 ระบุว่า ด้านการค้าขาย ธุรกิจ
 • ร้อยละ 6.72 ระบุว่า การเดินทางปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
 • ร้อยละ 5.80 ระบุว่า ไม่เคยกราบไหว้/บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เลย แม้แต่พระรัตนตรัย
 • ร้อยละ 3.89 ระบุว่า มีอายุยิ่งยืนนาน
 • ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ด้านความรัก คู่ครอง เนื้อคู่
 • ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ขอความสงบในชีวิต
 • ร้อยละ 2.90 ระบุว่า ด้านการเรียน การสอบ การแข่งขัน
 • ร้อยละ 1.98 ระบุว่า เสริมดวง เสริมสิริมงคล
 • ร้อยละ 0.53 ระบุว่า มีอำนาจ วาสนา
 • ร้อยละ 0.38 ระบุว่า ความสมหวัง ในการขอมีบุตร และสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 0.15 ระบุว่า มีปัญญาฉลาดหลักแหลม
 • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า มีชื่อเสียงโด่งดัง

เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร (จำนวน 1,026 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาชน พบว่า

 • ร้อยละ 40.45 ระบุว่า ไม่เคยสนใจว่าสมหวังหรือไม่
 • ร้อยละ 38.50 ระบุว่า เคยได้ตามสมหวัง
 • ร้อยละ 20.96 ระบุว่า ไม่เคยสมหวังเลย
 • ร้อยละ 0.09 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพร และเคยได้ตามสมหวัง (จำนวน 395 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความมั่นใจต่อความสมหวังจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พบว่า

 • ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ
 • ร้อยละ 29.11 ระบุว่า มั่นใจมาก
 • ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ
 • ร้อยละ 5.32 ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย

เมื่อถามตัวอย่างที่เคยกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งขอพรและไม่ขอพร จำนวน 1,234 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากการกราบไหว้/บูชาพระรัตนตรัยของประชาชน พบว่า

 • ร้อยละ 48.95 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ้างตามโอกาส
 • ร้อยละ 34.93 ระบุว่า ไม่ได้กราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ นอกจากพระรัตนตรัย
 • ร้อยละ 9.23 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เป็นประจำ
 • ร้อยละ 6.89 ระบุว่า มีการกราบไหว้/บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บ่อยครั้ง

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ

เมื่อถามประชาชนถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ

การทำพิธีกรรมบนบานศาลกล่าวและการแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

 • ร้อยละ 66 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 17.97 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 12.88 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง ของขลัง

 • ร้อยละ 43.31 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 28.47 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 14.41 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 12.63 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 1.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

การทำพิธีกรรม บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อขอพร

 • ร้อยละ 44.92 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 26.01 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 12.97 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 0.51 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เรื่องผี สิ่งลี้ลับ

 • ร้อยละ 41.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 30.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 14.24 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 12.29 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

การทำพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้ปีชง

 • ร้อยละ 37.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 28.90 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 9.75 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

การทำพิธีกรรมเสริมดวงและโชคชะตา

 • ร้อยละ 32.88 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ และไม่ค่อยเชื่อ ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • ร้อยละ 24.15 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 8.31 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.78 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เรื่องโหราศาสตร์ การดูดวง

 • ร้อยละ 35.25 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 22.03 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 7.37 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.79 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เรื่องไสยศาสตร์

 • ร้อยละ 32.71 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 32.03 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 26.69 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 6.61 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์จากการสักยันต์

 • ร้อยละ 33.56 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 31.44 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 26.36 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 5.34 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 3.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเป็น “คนสายมูฯ” ของประชาชน พบว่า

 • ร้อยละ 43.59 ระบุว่า ไม่เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน
 • ร้อยละ 27.79 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็น “คนสายมูฯ”
 • ร้อยละ 21.53 ระบุว่า ค่อนข้างเป็น “คนสายมูฯ”
 • ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็น “คนสายมูฯ” แน่นอน
 • ร้อยละ 0.45 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ