โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 269,979 ราย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกูฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 269,979 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกูฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2566

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 269,979 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายชื่อ รวมสารบัญ หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯทั้งหมด 269,979 ราย มีจำนวนประกาศทั้งหมดรวม 5,630 หน้า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 269,979 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จำนวน 269,979 ราย


ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่