อนุทินเตรียมนำร้องเพลงชาติ-สรรเสริญ 5 ธ.ค.จัดงานบรรเลงเพลงของพ่อ

วันที่ 5 ธ.ค.นี้ “อนุทิน” เตรียมนำร้องเพลงชาติ-เพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชน นำทัพกระทรวง อว.จัดการแสดงดนตรีในสวน H.M. Song ณ สวนหลวงพระราม 8 บรรเลงเพลงของพ่อพร้อมกันทั่วประเทศ 75 สถาบัน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อว.จะจัดการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566

โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงดนตรี H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อในรูปแบบวงดนตรีไทย ดนตรีสากล ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงดุริยางค์ วงโยธวาทิต วงดนตรีโฟล์กซอง การแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่นเทิดไท้สมเด็จบุรพกษัตริย์ไทย การขับร้อง และการแสดงนาฏยลีลาร่วมสมัย การเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น เอกองค์อัครศิลปินการดนตรี เศรษฐกิจพอเพียง

โดยในปีนี้ มีการจัดงานจำนวนมากกว่า 62 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ มีสถาบันการศึกษา และมีหน่วยงานในสังกัดอื่นเข้าร่วม เช่น โรงเรียน หน่วยงานในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มณฑลทหารบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่มากกว่า 75 องค์กร

นางสาวศุภมาสกล่าวต่อว่า สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 5-7 ธ.ค. 2566 ณ สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ติดริมน้ำเจ้าพระยา ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางพลัด เริ่มบรรเลงเพลงตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยในวันที่ 5 ธ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และในเวลา 18.00 น. จะร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้จะมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแสดงดนตรี จำนวน 9 สถาบัน ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ม.เกษมบัณฑิต, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กำหนดจัดงานในวันที่ 5 ธ.ค. 2566 เริ่ม 17.00 น. มีการจัดงานครอบคลุมทั่วประเทศ จัดแสดงดนตรีมากกว่า 70 พื้นที่ มีสถาบันการศึกษา และมีหน่วยงานในสังกัดอื่นเข้าร่วมการแสดงมากกว่า 75 สถาบัน โดยในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 18.00 น. จะร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันพร้อมกันทั่วประเทศ

“ดิฉันขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยไม่เพียงแต่ทางด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้านดนตรี และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย” นางสาวศุภมาสกล่าว

ดนตรีในสวน 5 ธ.ค.


ดนตรีในสวน 5 ธ.ค.