โควิดวันนี้ (25 ธ.ค. 66) พบป่วยใหม่เข้ารพ.พุ่ง 555 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 คน

ATK-ตรวจ covid-19

กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโควิด-19 สัปดาห์ล่าสุด พบป่วยใหม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 555 ราย รวมป่วยสะสมที่เข้า รพ. 37,863 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 คน ปลัด สธ.เตือน อากาศหนาว ผู้ป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เพิ่ม แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงใกล้ชิดเด็ก-ผู้สูงวัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์โควิด-19 ของรัฐบาล รายงานสถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2566 ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 555 ราย หรือเฉลี่ย 79 รายต่อวัน รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 2566 จำนวน 37,863 ราย

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตสัปดาห์ล่าสุดมีจำนวน 8 ราย หรือเฉลี่ย 1 ราย/วัน รวมผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปี 2566 จำนวน 845 ราย

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบสัปดาห์นี้มีจำนวน 113 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 65 ราย

ทางด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยแล้วมีอาการรุนแรง คือ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ประกอบกับช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้มีผลให้เชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายและเร็วขึ้น

ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพ ดูแลอนามัยส่วนบุคคล รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจ เป็นไข้ เจ็บคอ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีฝูงชนจำนวนมาก รวมทั้งการใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ควรหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากรับประทานยาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17- 23 ธันวาคม 2566

  • ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 555 ราย
  • ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 8 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 37,863 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
  • เสียชีวิตสะสม 845 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)
  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ 113 ราย
  • ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 65 ราย

ผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาตัวรายสัปดาห์ 17-23 ธันวาคม 2566