ฝนกระหน่ำหนักมากที่ภาคใต้ นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา น้ำล้นตลิ่ง หลายอำเภอ

ฝนตกหนักมาก

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วภาคใต้ นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา น้ำล้นตลิ่ง หลายอำเภอ

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM GROUP กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วภาคใต้ในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมานี้

ปรากฏมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดนราธิวาส ที่ อ.รือเสาะ 607, 394, 339 มิลลิเมตร และ 290 มิลลิเมตร อ.จะแนะ 532, 358 มิลลิเมตร อ.ศรีสาคร 457, 414 และ 367 มิลลิเมตร อ.สุคิริน 425, 316 และ 282 มิลลิเมตร อ.ระแงะ 403 มิลลิเมตร อ.เจาะไอร้อง 324 มิลลิเมตร อ.สุไหงโกลก 278 มิลลิเมตร อ.เมือง 204 มิลลิเมตร

จังหวัดยะลา ที่ อ.บันนังสตา 205 176 และ 174 มิลลิเมตร

นอกจากนี้ยังมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ 11 พื้นที่ ได้แก่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ล้นตลิ่ง + 4.33 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, อ.ยะหา จ.ยะลา ล้นตลิ่ง + 1.29 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อ.บันนังสตา จ.ยะลา น้ำล้นตลิ่ง + 1.22 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, อ.แว้ง จ.นราธิวาส น้ำล้นตลิ่ง +0.65 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น , อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส น้ำล้นตลิ่ง + 0.60 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีน้ำล้นตลิ่ง + 0.36 เมตร, อ.เมืองปัตตานี น้ำล้นตลิ่ง + 0.31 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, อ.ยะรัง จ.ปัตตานี น้ำล้นตลิ่ง + 0.27 เมตร โดยมีแนวโน้มทรงตัวและลดลง

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี น้ำล้นตลิ่ง + 0.03 เมตร, อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี น้ำล้นตลิ่ง + 0.01 เมตร
และคลองอู่ตะเภา อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ล้นตลิ่ง + 0.01 เมตร แต่มีแนวโน้มลดลง