ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (5 มี.ค. 67) เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ สูตรปกติ ลด 30 สต.

ราคาน้ำมัน ปรับราคาน้ำมัน น้ำมันลดราคา ลดราคาน้ำมัน

ปั๊มน้ำมันแจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์ แก๊สโซฮอล์ สูตรพรีเมี่ยม-กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (5 มี.ค. 2567)

วันที่ 4 มีนาคม 2567 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.30 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 5 มี.ค. 2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 46.04 บาท
 • GSH95 = 38.15 บาท
 • E20 = 36.04 บาท
 • GSH91 = 36.38 บาท
 • E85 = 35.79 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 45.84 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

 

บางจากฯปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.30 บาท/ลิตร สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลคงเดิม

 • GSH95S EVO 38.15 บาท
 • GSH91S EVO 36.38 บาท
 • GSH E20S EVO 36.04 บาท
 • GSH E85S EVO 35.79 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.64 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)