“ดุสิตโพล” ระบุ ปชช. 81.98% จี้ปฏิรูปตำรวจปมคอร์รัปชั่น-รับส่วย-สินบน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,082 คน ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงประเด็น “ปฏิรูปตำรวจ”ในทัศนะของประชาชน จากที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ 36 คน โดยมีพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ทำให้หลายฝ่ายจับตาการปฏิรูปครั้งนี้จะดีขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะการวางหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้าย ที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้เป็นงานเร่งด่วนต้องเสร็จภายในปีนี้ โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.45 เห็นควรให้ปฏิรูป เพราะเป็นปัญหาสะสมมานาน

เมื่อถามว่าสำหรับสิ่งที่เป็นปัญหา-อุปสรรคของตำรวจที่ประชาชนอยากให้ปฏิรูป ร้อยละ 81.98 ระบุว่า ควรเร่งแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน รองลงมาร้อยละ 74.77 ใช้อำนาจหน้าที่ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน คนจนถูกจับ คนรวยพ้นคุก อย่างไรก็ตามประชาชนร้อยละ 38.73 คาดหวังว่าจะปฏิรูปสำเร็จเพราะรัฐบาลคสช.ให้ความสำคัญ มีอำนาจเด็ดขาด คงจะดำเนินการอย่างจริงจัง เห็นแนวทางการปฏิรูปที่ชัดเจนกว่าที่ผ่านมา เมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ร้อยละ 63.59 ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ อยากเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ร้อยละ 60.44 ปรับปรุงภาพลักษณ์ตำรวจให้ดีขึ้น ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และ ร้อยละ 56.56 ดูแลตำรวจทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียมกัน

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment