ศบค.จับตา “คลองเตย-บ่อนไก่” ติดเชื้อ 360 ราย เสี่ยงอีกนับพัน-ชงตั้งรพ.สนาม

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

ศบค.จับตา ผู้ติดเชื้อ ชุมชนคลองเตยบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อยืนยันรวมกันกว่า 360 ราย มีผู้เสี่ยงสูงอีกเกือบพันราย เตรียมปูพรมตรวจอย่างละเอียด เฉพาะชุมชนบ่อนไก่ 4,000 ราย จิสด้าชงตั้งรพ.สนาม

วันที่ 3 พ.ค. 2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมใน ศบค.ชุดเล็ก มีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในชุมชนคลองเตย ว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นำเสนอที่ประชุมถึงการรายงานผู้ติดเชื้อค้นหาเชิงรุกใน “ชุมชนคลองเตย” โดยเป้าหมายจะมุ่งเป้าไปที่ 39 ชุมชน ทั้งชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่ในส่วนของการเคหะฯ

ปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อ 304 ราย ใน จำนวนนี้ มี193 ราย อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นในพื้นที่ชุมชนแออัด ทำให้ต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในชุมชนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วทั้งสิ้น 100%

แพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวว่า ใน 39 ชุมชนตอนนี้ พบว่ามี 3 ชุมชนที่มีการติดเชื้อหนาแน่น คือ ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชน 70 ไร่ และชุมชนริมคลองวัดสะพาน จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ 3 ชุมชนนี้ ในวันที่ 27 เม.ย. และ 30 เม.ย. พบว่า ชุมชน 70 ไร่ ตรวจ 436 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ตรวจ 489 ราย พบติดเชื้อ 29 ราย และชุมชนพัฒนาใหม่ ตรวจ 411 ราย พบเชื้อ 49 ราย ซึ่งต้องเน้นย้ำว่าเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

นอกจากนี้ เมื่อบุคลากรควบคุมโรคสอบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ จะได้ประวัติว่าคนกลุ่มนี้พักที่ไหนทำงานที่ไหน ก็ติดตามสอบสวนไปยังกลุ่มชุมชนเป้าหมาย ซึ่ต้องขอบคุณงแกนนำทั้ง 3 ชุมชน ที่ร่วมมือช่วยชี้เป้า และติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งตอนนี้มีรายงานผู้มีความเสี่ยงสูงเกือบพันราย ซึ่งกทม.ก็มีแผนที่จะระดมตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ และขอความสนับสนุน ศบค. วันนี้ทั้งทรัพยากร บุคลากรช่วยลงตรวจ แลบที่จะนำมาตรวจ ”

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า บ่ายนี้จะหารือเรื่องการปูพรมตรวจในชุมชนด้วย รวมทั้งการจัดการเมื่อตรวจพบผู้ป่วยจะมีการคัดแยกตามระดับอาการรุนแรง เขียวเหลืองแดง และตอนี้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่้อง คือ “จุดพักคอยวัดสะพาน” สำหรับผู้ป่วยที่สงสัย หรือ มีอาการเล็กน้อย หรือระดับสีเขียว ไม่มีโรคประจำตัว เเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อคนในครอบครัว

 

ส่วนคนที่มีอาการ มีโรคประจำตัว หรือมีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการสีเหลือง สีแดง ศูนย์เอราวัณจะทำหน้าที่หาเตียงให้เร็วที่สุด แต่หากคนที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านก่อน ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันลงพื้นที่ จัดเตรียมอาหาร รวมทั้งสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้กักตัวเองในบ้าน ลดการสัมผัสผู้อื่น ลดการเดินทาง ดำเนินชีวิตขณะแยกกักอย่างปลอดภัย ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรไปอยู่ในสถานที่ดูแลที่เหมาะสม และกรมควบคุมโรคมีการหารือว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนระดมฉีดในกลุ่มเป้าหมายที่มีการติดเชื้อสูงด้วย

“ประชาชนและชุมชนใกล้เคียงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ เพราะจะมีการประกาศ ลงตรวจปูพรมอย่างไรที่ไหน หากอยู่ในพื้นที่ขอให้ไปตรวจ หากเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์ อยู่ในตลาดหรือชุมชน ขอให้ท่านสอบถามคัดกรองบุคคล หรือลูกจ้างที่อยู่ในความดูแลของท่านด้วย

ถ้ามีลูกจ้างหรือพนักงานเราอาศัยในพื้นที่ชุมชน หรือการเคหะที่มีความเสี่ยง สามารถสอบถามการสัมผัสผู้อื่นผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้ผู้มีประวัติเสี่ยงสามารถจัดการแยกจากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยให้ชัดเจน และเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเอง การสวมหน้ากาก จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ด้วย” พญ.อภิสมัยกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค.พูดถึง “ชุมชนบ่อนไก่” แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน หลังพบป่วยยืนยัน 60 ราย และศูนย์บริการสาธารณสุข มีการจัดการใกล้เคียงชุมชนคลองเตย มีรถพระราชทานลงพื้นที่ ในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงในตอนนี้ ทางพื้นที่ได้ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์คนกลุ่มเสี่ยงให้แยกกักที่บ้าน ขอให้ดูรายละเอียดเรื่องการสุ่มตรวจ โดยมีแผนจะตรวจให้ได้ประมาณ 4 พันราย ขอให้ผู้นำชุมชน คนในพื้นที่ติดตามรายละเอียด รวมถึงสถานประกอบการได้ติดตามข่าวและดูแลบุคลากรในความดูแลด้วย

นอกจากนี้ทาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : (GISTDA:จิสด้า)ได้นำเสนอข้อมูลของการเคหะแห่งชาติ พบว่า ชุมชนแออัดทั่วกทม. มีประมาณ 680 จุด ตอนนี้มีการนำรายงานผู้ติดเชื้อมาแยกเป็นเขต พบว่าผู้ติดเชื้อระดับสีแดง มีรายงานผู้ติดเชื้อ 301 ราย มีอยู่ 6 เขตด้วยกัน ซึ่งจิสด้าได้ปกหมุดตำแหน่งชุมชน โดยเฉพาะตลาดจะมี746 จุดด้วยกัน

ซึ่งตลาดที่เราปัดหมุดจะมีทั้งตลาดถาวร รวมถึงตลาดนัด รวมถึงมีการวางแผนว่าถ้าลงพื้นที่ชุมชนที่มีพี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น มีตาด มีที่รวมกลุ่มที่ประชาชนจะไปจับจ่ายใช้สอย จะต้องมีมาตรการในการลงพื้นที่เฝ้าระวังและกำนดมาตรการเชิงรุกอย่างไร รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล การรักษา นอกจากนี้จิสด้าได้ปักหมุด เสนอโรงพยาบาลสนามให้มีการเตรียมการด้วย

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ส่วนการรอเตียง เราพยายามลดวัน โดยตัวเลขที่ได้รับรายงานจากศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิบุตร วันที่ 2 พ.ค. สามารถส่งผู้ป่วยสำเร็จ หาเตียงได้ 186 ราย คิดเป็น 96.9% เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้างรอเตียงที่บ้านนาน อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอที่บ้าน การซื้อยาฆ่าไวรัสฆ่าเชื้อมากินเอง ขอชี้แจงว่า ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว มียารักษาโรคที่รับประทานอยู่ การซื้อยาอะไรมารับประทานอาจเป็นความเสี่ยงทำให้โรคนั้นแย่ลง หรือเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาอาจเกิดอันตรายรุนแรง

ส่วนอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่มีการแชร์กัน อยากให้ผู้บริโภคข่าวอย่าเพิ่งปฏิบัติตามโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างผู้ป่วยเบาหวาน หากรับประทานน้ำผึ้งอาจทำให้อาการเบาหวานแย่ลง หรือฟ้าทะลายโจร อธิบดีกรมกรแพทย์แผนไทยฯ พูดชัดเจนว่า การรับประทานควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย รวมถึงการซื้อยาฆ่าเชื้อยาต่างๆ มารับประทานเองที่บ้าน ต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น

ทางด้าน พล.ท.คงชีพ โฆษกกระทรวงกลาโหม(กห.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการประสานขอใช้พื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งได้มีการพูดคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามต้องสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปยัง กทม.อีกครั้ง

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ