มหาดไทย สั่งให้ อปท.- เจ้าของตลาด ลด-ยกเว้นค่าเช่าแผงทั่วประเทศ

มท.ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าทั่วประเทศ สั่ง อปท.และขอความร่วมมือเอกชน ลดค่าเช่าแผง หรือ ยกเว้นค่าเช่า จนกว่าโควิด-19 จะบรรเทา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงหมาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4093 เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ทั้งนี้ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดของ อปท. โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง

และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง  และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ