ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 83 ปี

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เสียชีวิตอย่างสงบ ที่ รพ.ศิริราช ด้วยอายุ 83 ปี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้ซึ่งเป็นโอรสในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล และหม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ย่างเข้าสู่วัย 83 ปี ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ที่ รพ.ศิริราช

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ขสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา (บลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็เข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใน พ.ศ. 2510 และสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดพระชนม์ชีพ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ที่ ม.ร.ว.ดิศนัดดาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ในเวลาต่อมา ได้ชักนำชาวดอยตุงพลิกภูเขาหัวโล้นประมาณหนึ่งแสนไร่ให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำอันสมบูรณ์ ทั้งยังลดปัญหาการปลูกพืชเสพติดในวงกว้างตามแนวพระราชดำริ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทำให้ ม.ร.ว.ดิศนัดดาในนามของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยและต่างประเทศให้นำประสบการณ์การดำเนินงานไปขยายผลในประเทศเมียนมา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก

ประสบการณ์ในการสนองงานดังกล่าวทำให้ ม.ร.ว.ดิศนัดดามีความชำนาญและทุ่มเทความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส โดยนอกเหนือจากการบริหารงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว ยังก่อตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และโครงการร้อยใจรักษ์ฯ เพื่อขยายงานการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง

ม.ร.ว.ดิศนัดดาสมรสกับ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล และ ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล

จากการอุทิศตนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดมากว่า 50 ปี จึงได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ (เรียงปี)

– Schwab foundation 2009
– Nikkei Asia awards 2014
– Indiana University 2016
– แม่โจ้ แม่ฟ้าหลวง นิด้า ธรรมศาสตร์ มหิดล

นอกจากนี้ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกหลายแห่ง ได้แก่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม และมูลนิธิถันยรักษ์ ตลอดจนร่วมเป็นผู้บริหารและกรรมการต่าง ๆ ในภาครัฐ

กำหนดการสวดพระอภิธรรม

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ณ ศาลา 3 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพ

วันอังคารที่ 19-พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 22-จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

เวลา 14.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ทั้งนี้ เจ้าภาพของความกรุณางดพวงหรีด และขออภัยหากมิได้กราบทูล ทูลเรียนเชิญด้วยตนเอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ