คุมโควิดระดับ 4 เปิด-ปิดกิจการ ประชาชนทำอะไรได้-ไม่ได้

ร้านอาหาร
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

เปิด 5 ระดับมาตรการคุมโควิด ไทยเพิ่มดีกรี “ระดับ 4” เช็กกิจกรรม-กิจการ ทำอะไรได้-ไม่ได้

วันที่ 6 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนภัยสาธารณสุขสถานการณ์โควิด-19 เป็นระดับ 4 เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระดับการควบคุมโรค มีทั้งสิ้น 5 ระดับ และมีรายละเอียดการปฏิบัติตัว ดังนี้

ระดับ 1 

 • สถานที่เสี่ยง : ใช้บริการได้ทุกแห่ง ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Covid free setting
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : Smart living, ร่วมกิจกรรมได้แบบ New Normal
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : ขนส่งสาธารณะได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Covid free setting
 • การเดินทางเข้าประเทศ : เดินทางได้ปกติ

ระดับ 2 

 • สถานที่เสี่ยง : กลุ่ม 608/ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : กลุ่มเสี่ยง 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : กลุ่มเสี่ยง 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณสุขทุกประเภท
 • การเดินทางเข้าประเทศ : กลุ่มเสี่ยง 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศต้องกักตัว

ระดับ 3

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : กลุ่ม 608/ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : กลุ่ม 608/ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประภท
 • การเดินทางเข้าประเทศ : กลุ่ม 608/ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเดินทางไปต่างประเทศคนทั่วไป เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศต้องกักตัว

ระดับ 4

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดรับประทานอาหารร่วมกันหรือดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : ทุกคนเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : ทุกคนงดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
 • การเดินทางเข้าประเทศ : ทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศต้องกักตัว

ระดับ 5

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เช่น ตรวจ รักษา ซื้ออาหาร-ของใช้
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : งดรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน งดใกล้ชิดกันในบ้าน (ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน)
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : ทุกคนงดออกนอกบ้าน หากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัว และคัดกรอง
 • การเดินทางเข้าประเทศ : ทุกคนห้ามไปต่างประเทศ เข้าประเทศต้องกักตัว