ศูนย์ฯบางซื่อ แจ้งวันหยุดให้บริการช่วงสงกรานต์ 11 วัน

ฉีดวัคซีน
FILE PHOTO : CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งวันหยุดให้บริการช่วงสงกรานต์ 11 วัน ก่อนเปิดอีกครั้ง 18 เม.ย.

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งเปิดให้บริการถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 ก่อนเริ่มปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2565 และกลับมาให้บริการอีกครั้งวันที่ 18 เมษายน 2565

ศูนย์ฯบางซื่อ ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ณ จุดฉีด (วอล์กอิน) เพื่อเก็บตกทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1, 2,3 และ 4 ทุกสัญชาติ ทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ และแรงงานต่างชาติ สามารถฉีดได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฯบางซื่อ จะต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. เข็มที่ 1 เด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาสีส้ม ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม

2. เข็มที่ 2 ตามระยะห่างสูตรการฉีดเข็มที่ 1

3. เข็มที่ 3 เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca)

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna)

โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน

4. เข็มที่ 3 อายุ 5-11 ปี ได้รับชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน วอล์กอินเข้ารับบริการที่ประตู 1 เท่านั้น ตามความสมัครใจและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

5. เข็มที่ 4โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า
(สูตร SSA , SSP, SSM) มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน