กรมการขนส่งฯยันรถส่งผู้โดยสารต้องป้ายเหลือง ย้ำป้ายขาวยังส่งอาหารได้

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เผย 2 แอปบริการส่งผู้โดยสาร ขึ้นทะเบียน เว้น Grab ยังไม่ดำเนินการ ยืนยันต้องจดทะเบียนเป็น “ป้ายเหลือง” ตามกฎหมาย เว้นรถป้ายขาว ยังส่งอาหาร-สิ่งของได้ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย เตรียมเข้าพบ กรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หลังมีการกำหนดให้ GrabBike ป้ายขาวหยุดวิ่งบริการวันที่ 15 ก.ค. โดยให้อนุญาตให้วิ่งได้เฉพาะป้ายเหลือง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ล่าสุด ที่เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News ของกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ได้รับทราบการประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย โดยมีการยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลออกจากระบบ และจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า ตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัท รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน

กรมการขนส่งฯ รับรองแล้ว 2 แอป เว้น Grab

ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอปพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service และ Bonku แต่สำหรับ Grab พบว่า มีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายขาว) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการผ่อนผันและขอความร่วมมือ Grab ให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายขาว)

โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Grab และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่บริษัทยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด กรมการขนส่งทางบกจึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายออกจากแอปพลิเคชั่น

ยัน ไรเดอร์ ป้ายขาว ยังส่งอาหาร-สิ่งของได้

อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ยังคงสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ (Food Delivery และ Express) เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

ปัจจุบันมีจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร กว่า 78,000 คัน ในกว่า 5,300 วิน ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวิน มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

เปิดขึ้นทะเบียนรถป้ายเหลือง

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยุติการให้บริการของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ยื่นครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งของกรุงเทพมหานครและจะเปิดเพิ่มเติมในทุก ๆ ไตรมาส

ในระหว่างนี้ คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครซึ่งมีกรมการขนส่งทางบก และมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ร่วมเป็นคณะกรรมการ จะร่วมกับ Grab เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การนำรถจักรยานยนต์มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย

รวมถึงได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป