แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่

แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 40 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม 6 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เผยว่า บวท.จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่    28 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ก. (กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม)  และผู้แทนผู้ถือหุ้น ข. (สายการบินผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม ดังนี้  1. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา
 2. เรือโท สุพจน์ เจริญสุข 
 3. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
 4. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 
 5. นายอนุกูล แต้มประเสริฐ
 6. นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 

แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่

ปัจจุบันรายชื่อคณะกรรมการ บวท. ประกอบด้วย

 1. นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการ
 2. 2. นายพรชัย ฐีระเวช  กรรมการ
 3. 3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
 4. 4. นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ  
 5. พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา กรรมการ
 6. เรือโท สุพจน์ เจริญสุข  กรรมการ
 7. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ กรรมการ
 8. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ
 9. นายอนุกูล แต้มประเสริฐ กรรมการ
 10. นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยรายงานกล่าวว่า สำหรับนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ให้มีผลเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ