ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 4-5-6 ผ่านค่ายมือถือ ศูนย์บางซื่อเริ่มฉีดพรุ่งนี้

วัคซีน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิว-วอล์กอิน ฉีดเข็มกระตุ้น “เข็ม 3 ถึงเข็ม 6 ” ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา เริ่มฉีดพรุ่งนี้ (11 ก.ค.)-31 ก.ค.65

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตั้งแต่เข็มที่ 3 ถึงเข็มที่ 6 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่เสียค่าบริการ มีทั้งแบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน 4 ค่ายมือถือ และวอล์กอิน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา

ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ค.) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวัน

เงื่อนไขฉีดวัคซีนศูนย์บางซื่อ

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เข็มที่ 1 และ 2 เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่ ที่ต้องการรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า / ซิโนแวค จะให้บริการเฉพาะรูปแบบวอล์กอิน
  • เข็มที่ 3 ต้องได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
  • เข็มที่ 4 ขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า อย่างน้อย 120 วัน
  • เข็มที่ 5 ต้องได้รับเข็มที่ 4 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
  • เข็มที่ 6 ต้องได้รับเข็มที่ 5 มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
  • คนไทยต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนแทนการจองฉีดวัคซีน
  • ชาวต่างชาติ/ต่างด้าว โปรดใช้หมายเลข CID ที่ใช้สมัครหมอพร้อม ขึ้นต้นด้วยเลข 60… แทนเลขบัตรประชาชน หรือใช้เลขพาสปอร์ตเดิมที่เคยรับบริการในเข็มก่อนหน้า เพื่อให้ประวัติการรับวัคซีนต่อเนื่อง
    เข็มกระตุ้น
  • สามารถเลือกรับบริการชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือฉีดเข้าชั้นผิวหนัง

จองฉีดวัคซีนผ่านค่ายมือถือ