ประชารัฐแลนด์ คว้า “พอล วาน” เจ้าพ่อฟินเทคระดับโลกร่วมโปรเจ็กต์

ประชารัฐแลนด์ คว้า

โครงการประชารัฐแลนด์ คว้า “พอล วาน” เจ้าพ่อฟินเทคระดับโลกร่วมโปรเจ็กต์

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์ (Metaverse) เปิดเผยว่า โครงการประชารัฐแลนด์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Metaverse ของคนไทย เพื่อคนไทยทั้งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ นายพอล วาน เจ้าพ่อฟินเทคระดับโลก และยังรั้งตำแหน่ง ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ไอที การเงิน กฎหมาย และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH

การลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม อาทิ การศึกษา และสาธารณสุข พร้อมผลักดันโครงการประชารัฐแลนด์ สู่ Platform ต้นแบบด้านบริการทางเทคโนโลยีให้กับคนไทยทั้งประเทศ ขยายสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และ ผงาดในเวทีโลกในลำดับถัดไป

โดยนายพอล วาน จะมีบทบาทประกอบด้วย พัฒนาพื้นที่ (Land) และสิ่งอำนวยความสะดวกระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ (Infrastructure) ในประชารัฐแลนด์, พัฒนาเทคโนโลยี WEB 3.0 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น และร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการในด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นสาธารณประโยชน์เป็นหลัก

สำหรับแผนงานระยะแรกของโครงการประชารัฐแลนด์ คือ การแจกโฉนดที่ดิน ดิจิทัล ฟรี ให้กับคนไทยทั้งชาติกว่า 66 ล้านคน โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2565 จะมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ 40 ล้านคน ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโฉนดที่ดินดิจิทัลแล้วกว่า 5.7 ล้านคน และทางโครงการยังได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังภาครัฐ และเอกชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจและภาครัฐเป็นอย่างดี

อาทิ กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร, อุตสาหกรรม, เกม, การศึกษา, ภาคการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก Metaverse จะสมบูรณ์ได้ต้องมีกิจกรรม มีสังคม มีคอมมิวนิตี้ เพื่อให้เกิด Ecosystem ที่สมบูรณ์ เพื่อประชาชนคนไทย

โครงการประชารัฐแลนด์ เปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชารัฐแลนด์ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.ประชารัฐแลนด์.com หรือ เพจ facebook ประชารัฐแลนด์