เวิร์กฟรอมโฮม ดันตลาดไอที โตสวนกระแสโควิด แตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์

“การ์ทเนอร์” เผยมูลค่าการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี’64 โตพุ่ง 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ “ซอฟต์แวร์องค์กร-อุปกรณ์ไอที” ดีมานด์ทะลัก คาดกระแสเวิร์กฟรอมโฮมอยู่ยาว เอื้อตลาดไอทีโตต่อเนื่อง

นายจอห์น เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาระดับโลก กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายองค์กรต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานและเรียนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูล การ์ทเนอร์ ด้วยการใช้วิธีวิเคราะห์ยอดขายจากผู้ค้าหลายพันรายครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีทั้งหมด พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกปี 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 3,694,867 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 หากแบ่งตามประเภทบริการ พบว่า อุปกรณ์ดีไวซ์มีมูลค่าการใช้จ่ายที่ 653,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 8.2% จากปีก่อน

รองมาคือบริการด้านไอที ลดลง 2.7% จากปีก่อน หรือมีมูลค่า 1,011,795 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อด้วยซอฟต์แวร์ระดับองค์กร มีมูลค่า 465,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.4% บริการด้านการสื่อสาร มีมูลค่า 1,349,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.7% และดาต้าเซ็นเตอร์ มีมูลค่าที่ 214,985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับปี 2564 การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกจะฟื้นตัวขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโต 6.2% หรือคิดเป็นมูลค่า 3,922,833 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่ธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรตั้งแต่ปลายปี 2563 เช่น การประมวลผลผ่านคลาวด์ การใช้แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ ระบบออโตเมชั่น เทคโนโลยีไซเบอร์ซิคิวริตี้ เป็นต้น รวมถึงจะมีการลงทุนด้านระบบไอทีที่มุ่งไปที่การพัฒนาองค์กรมากขึ้นจากเดิมที่จะมีการลงทุนตามแผนงานรายปีเท่านั้น

อย่างไรก็ตามหากแบ่งตามประเภทบริการ พบว่า กลุ่มซอฟต์แวร์องค์กรจะโตสูงสุด 8.8% หรือคิดเป็นมูลค่า 505,724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการที่องค์กรทั่วโลกพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้สอดรับกับการทำงานระยะไกล รองลงมาเป็นกลุ่มดีไวซ์โต 8% มีมูลค่าสูงถึง 705,423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โตจากกลุ่มนักเรียนและพนักงานออฟฟิศที่ต้องการใช้แท็บเล็ตและแล็ปท็อปสำหรับเรียนออนไลน์และเวิร์กฟรอมโฮม ดาต้าเซ็นเตอร์โตขึ้น 6.2% มีมูลค่า 228,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริการทางด้านไอทีโต 6% มีมูลค่า 1,072,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริการด้านการสื่อสารจะโตน้อยที่สุด 4.5% หรือมีมูลค่าที่ 1,410,745 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ธุรกิจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ดิจิทัลภายใน 5 ปี เพื่อเอาตัวรอดจากโลกหลังโควิด ทำให้การทำงานจากระยะไกลและการสื่อสารดิจิทัลถูกนำมาใช้อย่างถาวร ซึ่งส่งผลดีให้กับตลาดไอทีทั่วโลก”

ขณะที่ปี 2565 คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกจะโต 4.6% หรือ มีมูลค่าสูงถึง 4,104,906 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยซอฟต์แวร์องค์กรจะยังคงโตต่อเนื่องที่ 10.2% มีมูลค่า 557,406 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นบริการด้านไอที 6.3% มูลค่า 1,140,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดาต้าเซ็นเตอร์โต 3.4% มูลค่า 236,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริการด้านการสื่อสารโต 3.3% มูลค่า 1,456,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอุปกรณ์ดีไวซ์โต 1.3% มูลค่า 1,456,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“ตลาดไอทีทั่วโลกจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในปี 2565 แต่ในบางภูมิภาคอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น เนื่องจากมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) หรือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน”


ขณะเดียวกัน การ์ทเนอร์ ยังคาดการณ์ว่า มูลค่าการใช้จ่ายไอทีในไทยปีนี้จะโต 5% จากปีก่อน โดย กลุ่มซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเติบโตสูงสุด 13.6% รองมา คือ ดาต้าเซ็นเตอร์ 10.9% อุปกรณ์ดีไวซ์ 9.5% บริการด้านการสื่อสาร 2.8% และบริการด้านไอทีจะติดลบ 2% จากปีก่อน