เปิดข้อมูลภูเก็ต สู้ 5 ประเทศ ชิงเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 รู้ผลคืนนี้

เปิดข้อมูลประวัติจังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลกร่วมชิงเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน “EXPO 2028 Phuket-Thailand” วันนี้รู้ผลพร้อมกัน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นที่น่าจับตาสำหรับการช่วงชิงการเป็นเจ้าภาพ Expo 2028  ระหว่างไทย สเปน อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และเซอร์เบีย โดยวันนี้ ( 21 มิถุนายน 2566)  มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของ “องค์การนิทรรศการนานาชาติ” หรือ Bureau International des Expositions (BIE) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้แต่ละประเทศนำเสนอ หรือ Present แข่งขันเป็นเจ้าภาพ Expo 2028  มีเวลาเพียงประเทศละ 20 นาทีเท่านั้น

หนึ่งเดียวโซนเอเชียชิงจัด Expo 2028

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จักจังหวัดภูเก็ต หนึ่งเดียวในโซนเอเชียร่วมชิงเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการัง

และมีเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อยู่ในเขตพื้นที่ทะเลอันดามัน และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก รวมทั้งหมด 39 เกาะ และมีเกาะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ ,เกาะมะพร้าว, เกาะไม้ท่อน, เกาะเฮ, เกาะโหลน, เกาะไข่นอก ฯลฯ

ในอดีตคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะเป็นคนจีน ที่ทำเหมืองแร่ และพ่อค้าคนกลางขายยางพารา ความเจริญที่มาจากคนจีนเห็นได้จากศาลเจ้าจีน ที่ตั้งอยู่เรียงรายในตัวเมืองภูเก็ต เพื่อฉลองเทศกาลถือศีลกินผักในเดือนตุลาคมของทุกปี

Advertisment

แต่ปัจจุบันความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหลักของภูเก็ต มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปรียบได้กับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ค้นพบถึงความงดงามของแสงอาทิตย์ และทะเลที่ภูเก็ตมีไว้รองรับ และยังมีป่าเขาลำเนาไพร วนอุทยานแห่งชาติ โครงการคืนชะนีสู่ป่า รวมทั้งการนั่งช้างชมป่า

ภูเก็ต

 

ไตรมาสแรก แห่เข้าภูเก็ต 3.7 ล้านคน

ช่วงไตรมาสแรก ปี 2566 (มกราคม-มีนาคม) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต 3,767,717 คน แบ่งออกเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 1,019,376 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2,748,341 คน มีมูลค่ารายได้กว่า 119,445.12 ล้านบาท และมีจังหวัดใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย สำหรับการเดินทางเข้าสู่ภูเก็ต มีทั้งทางบก ทางเรือ และอากาศ

Advertisment

และจากการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดภูเก็ตเดือนมีนาคม ปี 2566 พบว่า เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ขยายตามการฟื้นตัวของภาคบริการ โดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 151.9 เพราะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เป็นสําคัญ หลังทางการจีนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวแบบ Group Tour เดินทางมาไทยได้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวสัญชาติยุโรป ที่ไม่รวมรัสเซีย ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลดีจากมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นตาม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 181.0 จากการใช้จ่ายภาคบริการ อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร และการขนส่งผู้โดยสาร จะเห็นได้จากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ และผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวสูง

เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติและอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการจําหน่ายเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนด้านการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้านการจ้างงานขยายตัวตามความต้องการแรงงานที่มีต่อเนื่องในภาคการค้า ร้านอาหาร และโรงแรม

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันเสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ที่กำหนดจัดในช่วงวันที่ 20 มีนาคม -17 มิถุนายน 2571

ภูเก็ต

 

ลุ้นผลโหวตกับอีก 5 ประเทศเย็นนี้

ล่าสุด วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ “องค์การนิทรรศการนานาชาติ” หรือ Bureau International des Expositions (BIE) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ Present แข่งขันเจ้าภาพ Expo 2028 ครั้งนี้ แต่ละประเทศมีเวลา 20 นาที

เริ่มจากลำดับที่ 1. สเปน ลำดับที่ 2. อาร์เจนตินา ลำดับที่ 3. สหรัฐอเมริกา ลำดับที่ 4.ประเทศไทย ลำดับที่ 5. เซอร์เบีย ซึ่งการ Present จบจะมีการลงคะแนนทันทีประมาณเวลา 18:00 น. ของประเทศไทย

การลงคะแนนสมาชิกทุกประเทศของ BIE จำนวน 154 ประเทศที่มีสิทธิโหวต จะต้องได้คะแนนเสียงประมาณหนึ่งถึงจะชนะ ลำดับในการโหวต หมายเลข 1. สหรัฐอเมริกา หมายเลข 2 .ประเทศไทย หมายเลข 3. เซอร์เบีย 4. สเปน 5. อาร์เจนตินา วิธีการโหวตคือโหวตแล้วรู้ผลทันทีโดยจะมีการโหวตทั้งหมด 4 รอบ

ขณะนี้มีหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย และบางส่วนของภูมิภาคยุโรป ยืนยันจะโหวตเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จึงมีความหวังค่อนข้างสูงที่ไทยจะได้รับคัดเลือก และทำให้ภูเก็ตได้จัดงานเมกะอีเวนต์ระดับโลกเป็นครั้งแรก จากก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จในการจัดงานอีเวนต์ระดับนานาชาติมามากมาย ทั้งงานประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ เทศกาลดนตรี กีฬา และอื่น ๆ