ภูเก็ต-ตรังชง 13 โครงการ “ครม.ระนอง” 22-23 ม.ค.นี้

ครม.ระนอง

ภูเก็ต-ตรังเตรียมชง 13 โครงการ ครม.สัญจรจังหวัดระนอง 22-23 ม.ค.นี้ พร้อมจี้รัฐเร่งผลักดันโครงการเก่าที่เคยผ่าน ครม.แต่ไม่คืบ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2567 ว่า การประชุม กรอ.จังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนงานโครงการที่จังหวัดภูเก็ตประสงค์จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ จังหวัดระนอง

โดยจังหวัดภูเก็ตเตรียมข้อมูลที่จะเสนอรวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.คลองบางใหญ่เฟส 2 ภายในโรงเรียนสตรีภูเก็ต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 26.5 ล้านบาท 3.โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนาเกาะ-บางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 10.81 ล้านบาท

4.โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 1,982,000 บาท 5.โครงการเสาอัจฉริยะ Smart Pole เพื่อการท่องเที่ยว ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการเสนอของบประมาณจำนวน 30.5 ล้านบาท

6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองภูเก็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด้านสาขาภาคใต้ตอนบน งบประมาณ 36,979,600 บาท 7.โครงการดิจิทัลวอลเลตของ เทศบาลเมืองป่าตอง นำเสนอโดยเทศบาลเมืองป่าตอง งบประมาณ 45 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 3/3567 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระนองจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 210 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2.โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร 3.โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้าง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9 เมตร (กะปาง-ห้วยนาง, ห้วยนาง-ต้นม่วง, นาวง-ห้วยยอด) 5.โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 4264 ควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ระยะทาง 5.35 กิโลเมตร และ 6.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ระยะที่ 2

นายสุธรรม เศรษฐพิศาล ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า โครงการที่จังหวัดเสนอมีจำนวนมาก แต่ปี 2567 จะได้รับงบประมาณเพียง 50 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรตามความเร่งด่วน เช่น 1.โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกู งบประมาณ 20 ล้านบาท ท่าเทียบเรือแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้สัญจรไปยังเกาะไหงและเกาะลิบง

2.โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้มีความปลอดภัย งบประมาณ 10 ล้านบาท 3.โครงการปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาว และจะมีการก่อสร้างห้องน้ำและหลังคา เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จะไปเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จะมาลงเรือที่ท่าเรือแห่งนี้


นอกจากนี้ มีโครงการระยะยาวที่ต้องการผลักดัน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น