ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก แม่สอด รับอานิสงส์ชาวเมียนมาแห่เข้าพัก หลบภัยสงครามนับหมื่น

ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแม่สอดรับอานิสงส์ชาวเมียนมาข้ามแดนเช่าห้องพักโรงแรม คอนโดฯ หลบภัยจำนวนมากนับหมื่นคน

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในฐานะที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้มีชาวเมียนมาหนีภัยสงครามเข้ามาพักอาศัยอยู่กับญาติ และเช่าห้องพักในโรงแรมต่าง ๆ บริเวณอำเภอแม่สอดจำนวนมาก ขณะที่บางส่วนเลือกอาศัยวัดตามแนวฝั่งไทยเพื่อหลบภัยชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจ สื่อมวลชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ไทย-เมียนมา เข้ามาเช่าพักอาศัยในพื้นที่ อ.แม่สอดเพิ่มเติม

“ตอนนี้การค้าชายแดนรวมรวมถึงภาคธุรกิจการบริการ-การท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบเล็กน้อย รถขนส่งสินค้าไปฝั่งเมียนมาบางส่วนไม่สามารถข้ามฝั่งไปได้ เนื่องจากถูกปฏิเสธการวิ่งและกลัวโดนลูกหลง คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของเดือนเมษายน 2567 ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566” นายประเสริฐกล่าว

ด้าน นางฐิติพร กาสมสัน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก และนายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตอนนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับอานิสงส์จากชาวเมียนมาที่ผ่านแดนเข้ามาพักในไทยชั่วคราว ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ขนาด 40-50 ห้อง คิดอัตราค่าห้องพักเริ่มต้นที่ 400-500 บาทต่อคืน, หอพักเริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน, ดอนโดมิเนียม 6,000 บาท/เดือน และบ้านทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 บาท/หลัง/เดือน

นางฐิติพรกล่าวเพิ่มเติมว่า เมืองเมียวดีถือเป็นประตูสำคัญทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนเมียนมา-ไทย ในช่วงภาวะสงคราม 2-3 ปีที่ผ่านมา มีชาวเมียนมาชนชั้นกลาง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา เริ่มอพยพเข้ามาเช่าบ้าน หอพัก คอนโดฯประมาณเกือบ 10,000 คน

Advertisment

“การเดินทางข้ามแดนเข้ามาใน อ.แม่สอดของชาวเมียวดี คนพื้นที่มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นปกติที่สามารถข้ามแม่น้ำ ข้ามฝั่งเข้ามาได้เลย ระยะทางไม่ได้ไกลมาก” นางฐิติพรกล่าว